• Vijesti
  • Društvo
  • Dom starih u Risnu integrisan u javni zdravstveni sistem

Dom starih u Risnu integrisan u javni zdravstveni sistem
Dom starih u Risnu integrisan u javni zdravstveni sistem

Ova odluka donijeta je na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021 godine nakon što su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva Finansija i socijalnog staranja , Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojim se suočava ta ustanova a koji su se odnosili na dostupnost zdravstvene zaštite i nabavku medicinskih sredstava i terapije.

Djelatnost Doma, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti je pored usluga smještaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica, takođe i zdravstvena zaštita, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Dostupnost zdravstvene zaštite podrazumijeva jednake uslove njenog ostvarivanja za sve građane, naročito na primarnom nivou, uzimajući u obzir fizičku, geografsku i ekonomsku dostupnost.

U Domu starih ,,Grabovac“ u Risnu  trenutno je smješteno 257 korisnika svih kategorija. Od tog broja trećina korisnika je nepokretna, a njih 18 ima demenciju. Što se tiče strukture zaposlenih, u ustanovi su pored ostalog osoblja ,  zaposlena i 3 ljekara, 6 fizioterapeuta, 41 medicinska sestra, 7 njegovateljica, kao i ostalo pomoćno osoblje.

 U pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou ova ustanova vrši aktivnosti vezane za očuvanje, unapređenje i kontrolu zdravlja, zatim njega za vrijeme bolesti, ljekarske preglede i praćenje toka bolesti i liječenje.

Ipak, ljekari ove ustanove do sada nisu bili u prilici da izdaju elektronske upute i recepte, pa se često dešavalo da sistem na sekundarnom i tercijarnom nivou  ‘ne prepoznaje’ njihove zahtjeve, zbog čega su korisnici Doma imali poteškoća u ostavarivanju zdravstvene zašite i kvalitetnog liječenja kod specijalista kod kojih su upućivani.

Ministarstvo zdravlja , u saradnji sa drugim relevantnim institucijama , smatralo je da ova ustanova treba da bude integrisana u javni zdravstveni sistem jer će se pored navedenih problema lakše dolazati i do neophodne terapije i medicinskih sredstava pošto su do sada, sopstvenim finansijama i u postupcima koji obično dugo traju morali da nabavljaju neophodna sredstvana za liječenje korisnika. Efikasnija nabavka  od sada će se obavljati zaključivanjem ugovora sa Montefarmom, a sredstva će biti refundirana od strane Fonda za zdravstveno osiguranje.

Takođe, važna novina koju donosi integracija Doma starih u javni zdravstveni sistem je i to što će status zdravstvenih radnika ove ustanove biti izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima.

Vjerujem da će navedene novine značajno unaprijediti rad ustanove, u prvom redu zdravstvenih radnika, a što je najvažnije korisnici doma starih imaće mnogo dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu u narednom periodu.

Dr Ivana Živković

Direktorica Direktorata za javno zdravljeKomentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga