• Vijesti
  • Društvo
  • ĐURAŠKOVIĆ ZA JADRAN BUDVA: Regionalni vodovod investira u povezivanje i još bolje vodosnabdijevanje svih primorskih opština

ĐURAŠKOVIĆ ZA JADRAN BUDVA: Regionalni vodovod investira u povezivanje i još bolje vodosnabdijevanje svih primorskih opština
ĐURAŠKOVIĆ ZA JADRAN BUDVA: Regionalni vodovod investira u povezivanje i još bolje vodosnabdijevanje svih primorskih opština

Đurašković je u intervjuu portal Jadrna Budva govorio o statustu razvojih projketa koje novo rukovodtvso ove državne kompanije trenutno sprovodi, kako bi primorske opštine bile još bolje opskrbljene vodom,.

“Nakon gotovo godinu dana kašnjenja, projekat je završen, obavljena su i sva potrebna testiranja i priprema novopostavljenog cjevovoda za puštanje u rad.  Radovi su podrazumijevali izgradnju 3,2 km novog cjevovoda i optičke infrastrukture na teritoriji opštine Tivat, čime će se na sistem povezati ranije izgrađeni dio Regionalnog vodovoda iz ‘80-tih godina prošlog vijeka (oko 9 km cjevovoda na području opštine Herceg Novi, rezervoar „Zelenika“, kao i podvodni cjevovod ka poluostrvu Luštica). Završetak projekta je bio predviđen za kraj 2020. godine, međutim došlo je do zastoja i ovaj projekat sam zatekao nakon što sam preuzeo dužnost, u fazi koja je bila, s tačke gledišta Regionalnog vodovoda, prilično apsurdna. Spor koji je nastao na relaciji Regionalni vodovod – „Primorje“ AD Tivat -Uprava za katastar i državnu imovinu PJ Tivat, a u vezi sa naknadom za nepotpunu eksproprijaciju zemljišta u vlasništvu „Primorja“ preko koga, u dužini od 35 m, prolazi trasa regionalnog vodovoda na dionici PK Podkuk – Jadranska magistrala – Opatovo, je u velikoj mjeri bio uzrokovan tvrdim i nepopustljivim stavom po ovom pitanju koji je zastupala prethodna uprava Regionalnog vodovoda u međusobnim kontaktima sa vlasnikom predmetnog zemljišta. Radovi na projektu vrijednom gotovo 2 mil EUR su stali zbog naknade od 3.500,00 EUR i 35 metara dužnih zemljišta. Nakon što smo održali sastanak sa vlasnikom predmetne parcele, gdje smo obostrano konstatovali težnju obje strane da se, u obostranom interesu i želji da se ne ugrozi javni interes, dođe do zajedničkog rješenja u ovom višemjesečnom sporu, uspješno smo potpisali Sporazum po kojem je spor okončan i Regionalnom vodovodu je omogućen nesmetan pristup predmetnoj parceli, a za uzvrat je Regionalni vodovod isplatio vlasniku pravičnu novčanu naknadu za nepotpunu eksproprijaciju u iznosu od 3.554,00 EUR. Time su se konačno stekli svi uslovi za nesmetani nastavak i završetak obustavljenih radova na projektu povezivanja Herceg Novog i završetka prve faze izgradnje RVS, što, kao što sam rekao, očekujem prije kraja 2021. Godine”, istakao je Đurašković u razgovoru za Jadran Budva.

20200525140516_521a78b777c4fc7f791121f049f8385197f89ea941a8219f209cd81e5f9365a7.jpeg
Radovi na Opatovu, u sklopu projekta povezivanja Herceg Novog

Prema njegovim riječima početkom ove godine Regionalni vodovod očekuje uspostavljanje saradnje sa opštinom Herceg Novi kakva postoji i sa ostalim opštinama na Primorju, čime će Regionalni vodovod stanovništvu i gostima ove opštine obezbijediti podršku iz RVS, kako se ne bi suočavali sa nestašicom vode i restrikcijama tokom špica turističke sezone i ogromnog priliva turista, kao što je bio slučaj tokom ljetnje turističke sezone 2021. godine.

“Takođe, okončan je poslije dužeg vremena tenderski postupak za izgradnju drugog, paralelnog cjevovoda Regionalnog vodovoda od Budve do Tivta, čime započinjemo drugu fazu izgradnje RVS. Potrebe za vodom opština Kotor, Tivat i Herceg Novi se u poslednjih 10 godina u kontinuitetu povećavaju uslijed ubrzanog razvoja prestižnih turističkih projekata na ovom dijelu Primorja, tako da je neophodno da Regionalni vodovod obezbijedi neophodne preduslove i infrastrukturu kako bi odgovorio ovim zahtjevima i pružio neophodnu podršku ovom razvojnom trendu. Predmetnim cjevovodom će se postojeći kapacitet RVS na dionici Budva – Herceg Novi podići sa sada raspoloživih 330 l/s na 750 l/s.

U tom cilju je ostvarena saradnja sa Upravom za saobraćaj, koja na istoj dionici realizuje izgradnju bulevara. Istovremenom izgradnjom ova dva infrastrukturna projekta u dužini od oko 16 km, će se ostvariti procijenjena ušteda od oko 3 miliona eura javnih sredstava”, istakao je Đurašković.

Planovi sa početkom izgradnje III faze sistema za regionalno vodosnabdijevanje na teritoriji barske i ulcinjske opštine. Da li to za Regionalni vodovod, shodno načinu poslovanja i djelatnosti koju obavlja, osim zadovoljenja javnog interesa, takođe otvara i mogućnost za unaprijeđenje poslovanja kroz potpuno novi poslovni segment, kao i nove izvore prihoda? Kakve dodatne pretpostavke je potrebno ispuniti u tom smislu?

Ovo je možda najvažniji i najveći projekat rješavanja višedecenijskog problema nedostatka vode za piće na oko 30% teritorije u opštini Bar, ukupne vrijednosti oko 12 miliona eura, koji bi, takođe bio finansiran sredstvima EBRD, tj. drugom tranšom kredita po Ugovoru koji je Regionalni vodovod potpisao sa ovom renomiranom finansijskom institucijom.

Ovaj dio barske opštine je, po broju izgrađenih objekata, jedno od najvećih naselja na Crnogorskom primorju koje se decenijama snabdijevalo vodom za piće putem cistijerni. Uz finansijsku podršku EBRD i potpisane Memorandume o saradnji sa opštinama Bar i Ulcinj, Regionalni vodovod bi ušao u veliki projekat izgradnje nedostajuće vodovodne i komunalne infrastrukture na ovom području kroz koje prolazi cjevovod RVS. Neke aktivnosti na povezivanju naselja Dobra Voda, Veliki pijesak i Utjeha, kao i Kruče u ulcinjskoj opštini su već preduzete.

To bi svakako bio prvi put da se u Crnoj Gori na tako velikom prostoru i za potrebe već izgrađenih preko 5.000 objekata istovremeno gradi vodovodna i kanalizaciona mreža, kao i postrojenje za tretman otpadnih voda, uz poštovanje najvećih standarda i primjenu ASSET mendžmenta. Želimo da uspostavimo standard za sve buduće investicije u infrastrukturne projekte i tome smo zaista svi u Regionalnom vodovodu posvećeni”, istakao je Đurašković.


(Foto: YouTube/Regionalni vodovod Crnogorsko primorje/Screenshot)

Naglašava da usvajanjem Informacije o ustupanju izgradnje infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u opštini Bar i naselju Kruče u opštini Ulcinj Društvu sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, Vlada Crne Gore je prepoznala kapacitet Regionalnog vodovoda za implementaciju strateški važnih projekata od javnog interesa, na zadovoljstvo stanovnika barske i ulcinjske opštine.

“Vlada Crne Gore je na svojoj 45. sjednici usvojila ovu Informaciju a potpom i donijela zaključke kojim se regulišu odnosi između Regionalnog vodovoda i resornih Ministarstava, te definiše dinamika daljih aktivnosti i obaveze učesnika u ovom projektu, čime je ispunjen uslov za započinjanje projekta koji više decenija željno iščekuju stanovnici ovih opština, turistički poslenici i brojni gosti koji u sve većem broju posjećuju južni dio Crnogorskog primorja tokom ljetnjihz mjeseci. Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u opštini Bar i naselju Kruče, u opštini Ulcinj, koja se decenijama razvijaju kao turistička i na čijem području je izgrađen veliki broj stambenih i turističkih objekata, posebno u dijelu javnog vodosnabdijevanja i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, predstavlja preduslov za kvalitetan život stanovnika, povećanje investicija i dalji razvoj turizma. Imajući u vidu značaj i važnost ovog projekta, lokalne samouprave ove dvije opštine, koje nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju izgradnju predmetne infrastrukture koja bi činila jedinstvenu i nedjeljivu tehničko-tehnološku cjelinu, odlučile su da se, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, obrate Vladi Crne Gore sa zahtjevom da Vlada i Regionalni vodovod preuzmu obavezu izgradnje i naknadnog upravljanja infrastrukturom i obavljanja komunalne djelatnosti na ovom području”, istakao je Đurašković.

Prema njegovim riječima  DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD)  2019. godine zaključilo Ugovor o kreditu za implementaciju Projekta proširenja regionalnog sistema za vodosnabdijevanje (RVS), u ukupnom iznosu od 24 miliona eura, koji se realizuje kroz dvije tranše od po 12 miliona eura. “Druga tranša kredita odnosi se na realizaciju projekta izgradnje hidro-tehničke infrastrukture za potrebe vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak, Utjeha i Kruče. U sklopu realizacije projekta, EBRD je odobrila i oko milion eura bespovratnih sredstava DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, za izradu idejnog projekta za izgradnju infrastrukture za vodosnabdijevanje, prikupljanje i odvođenje otpadnih voda za navedena naselja. Regionalni vodovod je zaključio Memorandume o saradnji sa opštinama Bar i Ulcinj i obezbjedio potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta od javnog interesa. Takođe, u cilju obezbjeđivanja dodatnih izvora finansiranja, u saradnji s Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sprovodi aktivnosti neophodne za pripremu aplikacije za konkurisanje za sredstva iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Nakon usvajanja Informacije i zaključaka, očekujemo nastavak aktivnosti na izradi idejnog rješenja za ovaj projekat i nadamo se da i ostale institucije odrade svoj dio posla i obezbijede sve neophodne tehničke preduslove za nesmetani početak i relizaciju ovog projekta”, zaključio je Đurašković.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga