Skip to main content

Grbljani danas protestuju znog kamenoloma
Grbljani danas protestuju znog kamenoloma

 

Grupa građana Višnjeva i dijela Krimovice, potpisnika peticije, kako su mediji objavili, uputila poslaničkim klubovima u crnogorskom parlamentu da se postavi pitanje vezano sa odlukom Vlade i Ministarstva kapitalnih investicija o usvojenom nacrtu koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko građevinskog kamena ležišta „Platac“ opština Kotor, a po zahtjevu „Carinvest“ DOO iz Kotora.

Tvrde da se shodno postojećoj dokumentaciji i negativnim mišljenjima nadležnih državnih organa, nisu ispunili zakonski uslovi za donošenje koncesije, pa je kao takva ova odluka nezkonita, a takođe nije legitimna.

Oni pozivaju poslanike da uzmu u razmatranje njihove primjedbe, tе da postave poslaničko pitanje na prvoj narednoj sjednici.

„Jer je ovakvo usvajanje nacrta neprimjerno programu Vlade i svemu za šta bi trebalo da se zalaže, a to su prije svega interesi građana i mještana, a ne jednostrana odluka Vlade na štetu građana. Cijenimo da je ovakvo postupanje rezultat nemoralnih i nezakonitih pobuda određenih lica i smatramo da bi isti trebalo povući, kako bi spriječli devastaciju životne sredine, kao i kvalitet života mještana“, zaključuje se u dopisu.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Naslovna
Sve vijesti
Pretraga