• Vijesti
  • Društvo
  • Predstavljanje knjiga prof. dr Žike Bukilića večeras u Modernoj galeriji

Predstavljanje knjiga prof. dr Žike Bukilića večeras u Modernoj galeriji
Predstavljanje knjiga prof. dr Žike Bukilića večeras u Modernoj galeriji

O knjigama prof. Bujuklića će govoriti dr Mirjana Blagojević, akad. Siniša Jelušić, Dušan Medin i autor. 

Program je dio kulturne manifestacije „Ljubišini dani“ kojom se obilježava 200 godina od rodjenja znamenitog pisca i političara iz Budve i Paštrovića – Stefana Mitrova Ljubiše (1822–2022).

Prof. dr Žika Bujuklić (1952) je redovni profesor Pravnog fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetima Rimsko privatno pravo i Srpska pravna istorija u penziji. Oblast njegovog naučnog interesovanja ide od antičke pravne istorije, u okviru radova posvjećenih genezi pojedinih institucija Rimskog prava, pa sve do njihove recepcije u srednjovjekovnoj Evropi i novovjekovnoj Srbiji.

Poslije stručnog usavršavanja u Austriji(Štrobl/Beč) i Francuskoj (Strazbur), završio je specijalizaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta La Sapienza u Rimu (1987/88), gdje je dobio nagradu Grada Rima (Il premio dal Comune di Roma). Kao član svjetskog udruženja pravnih istoričara Societé Fernard de Visscher pour l´histoire des droits de l´antiquité (Brisel) i u organizaciji Associazione dei romanisti delll´Europa Centro-orientale e d´Italia (Rim), učestvovao je na međunarodnim romanističkim kongresima u Rimu, Beču, Pragu, Budimpešti, Rio de Žaneiru, Roterdamu, Madridu, Antaliji, Oksfordu, Napulju, Bolonji i dr. Svoja izlaganja publikovao je u najeminentnijim naučnim časopisima: Revue Internationale des Droits de l´Antiquité (RIDA), Bulettino dell’Istituto di Diritto Romano (BIDR) i dr.

Za djelo enciklopedijskog karaktera FORUM ROMANUM – Rimska država, pravo, religija i mitovi (Beograd 2005) dobio je nagradu Univerziteta u Beogradu, kao najbolji naučni rad za školsku 2005/2006. godinu. Od većih radova objavio je: Pravno uređenje srednjovjekovne budvanske komune (Budva-Nikšić 1988, Beograd 2014²), Zakon kao izvor prava u antičkom Rimu – nastanak i najraniji počeci  (Beograd 2014), kao i Rimsko privatno pravo (Beograd 2016, šesto izdanje). U okviru projekta Maks Plank Instituta iz Frankfurta i Pravnog fakulteta u Beču, publikovan mu je monografski rad: Nation-building and the Emergence of Serbian Lеgal Studies in the Ninetheen Century (Frankfurt am Mein 2017). Za naučnu monografiju Pravnički dometi pjesnika Laze Kostića (Beograd 2018) dobio je 2019. godine Nagradu grada Beograda iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga