• Vijesti
  • Društvo
  • Sve veći broj maloljetnih zavisnika od psihoaktivnih supstanci

NVO Preporod

Sve veći broj maloljetnih zavisnika od psihoaktivnih supstanci

Broj maloljetnika koji koriste psihoaktivne supstance je u porastu, na što ukazuju i podaci kojima raspolaže nevladina organizacije Preporod, koja se već 17 godina bavi isključivo tretmanom zavisnosti i njenih posljedica.Sve veći broj maloljetnih zavisnika od psihoaktivnih supstanci

Izvršni direktor ove organizacije, psiholog Jovan Bulajić ocjenjuje da je među korisnicima njihovih servisa sve više maloljetnih lica, a dolaze im i roditelji svih zavisničkih struktura.

„Vidno raste broj maloljetnika koji nam se obraćaju za pomoć, kao i njihovih roditelja. Primjenjujemo klasičan savjetodavni rad, a kada situacija iziskuje, onda poslije procesa motivacije za prihvatanje tretmana, savjetovanja roditelja, usmjeravamo u terapijske zajednice van Crne Gore, koje su specifično obučene za rad sa maloljetnicima“, objašnjava Bulajić kakve sve vrste podrške od njih mogu dobiti porodice čija djeca se suočavaju sa ovim porocima.

Prema njegovim riječima, aktivni zavisnici/ce, koji im se javljaju, najčešće su u dobi između 25 do 40 godina.

Među uslugama koje Preporod pruža svojim korisnicima su motivaciono savjetovalište za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana u terapijskim zajednicama i/ili komunama, kao i monitoring stacionarnog dijela tretmana. Osim toga, aktivni su i servisi: savjetovalište za roditelje osoba koje su ušle u program stacionarnog tretmana, resocijalizacija rehabilitovanih zavisnika/ca, savjetovalište za roditelje rehabilitovanih zavisnika/ca, besplatna telefonska linija. Uporedo sa svim ovim aktivnostima, važan segment njihovog rada je i edukacija.

„Besplatna telefonska linija funkcioniše još od 2012. godine. Informativnog je tipa, mada se od COVID-a pokazala jako dragocjenom, kad se nijesu mogli imati lični kontakti. Takođe je jako dragocjena za neke specifične djelove tretmana“, kazao je Bulajić.

Doprinos organizacije Preporod rješavanju problema bolesti zavisnosti u Crnoj Gori, Bulajić vidi u kontinuiranoj 24-satnoj podršci i prisutnosti ljudima kojima treba pomoć.

Dio su i internacionalnog projekta Biram oporavak, koji je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Osim Preporoda, sprovode ga partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva i Izlazak iz Beograda. Na realizaciju ovog projekta odlučili su se, jer su uočili nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici.

Kroz ovaj projekat, kako pojašnjava Bulajić, pozicioniraju OPORAVAK, kao metodološki okvir u tretmanu zavisnosti, sa jedne strane, i podrazumjevano unaprjeđuju servise za pomoć i podršku zavisničkoj populaciji, što im je i najbitnije.

„Inicijativu da se, u okviru ovog projekta, u više opština formiraju multidisciplinarni timovi uputili smo ministrima zdravlja i socijalnog staranja, i gradonačelniku Podgorice. Prva dvojica nijesu ni odgovorila. Sa predstavnicima Glavnog grada smo imali sastanak na kojem je dogovoreno da se u narednom periodu intenziviraju  aktivnosti ka formiranju, za sada, samo savjetovališta, specifično za mlade, a u budućnosti da se razmišlja o kompletnoj ustanovi“, kazao je Bulajić.

Besplatna telefonska linija za pomoć zavisnicima/cama NVO Preporod je 080 081 400, a građani ih mogu kontaktirati i pozivom na broj +382 40 213 043 ili posredstvom mail adrese preporod@t- com. me. Više informacija o njihpovim aktivnostima dostupno je na stranicama www.preporod.me i http://biramoporavak.me.

Predstavljanje socijalnih servisa koji su dostupni u Crnoj Gori dio je projekta Programi podrške porodicama u krizi, koje udruženje Roditelji sprovodi uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

 Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga