• Vijesti
  • Društvo
  • U Budvi održan okrugli sto na temu „Univerzalni dizajn-OSI“

U Budvi održan okrugli sto na temu „Univerzalni dizajn-OSI“
U Budvi održan okrugli sto na temu „Univerzalni dizajn-OSI“

Kako se navodi u saopštenju pored predstavnika Ministarstva, učesnici Okruglog stola bili su Sekretar sekreterijata za urbanizam i održivi razvoj sa saradnicima, predstavnici Sekretarijata za društvene djelatnosti, Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Sekretarijata za društvene djelatnosti kao i predstavnici NVO na lokalnom nivou koje se bave pitanjima lica sa  invaliditetom: NVO „Equal access“ .

Na Okruglom stolu razgovaralo se o aktivnostima koje su lokalne uprave preduzele u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi u prethodnom periodu, kao i o planiranim aktivnostima za naredni period. Prisutni su informisani da je Institut za standardizaciju Crne Gore ove godine usvojio novi standard MEST 17210 shodno Evropskom standardu EN 17210. Ovaj standard će biti poseban predmet pažnje prilikom izrade novog Pravilnika o pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi. Standart MEST 17210 definiše osnovne minimalne funkcionalne zahtjeve i preporuke za pristupačno okruženje slijedeći principe „Univerzalnog dizaina“ koji će omogućiti sigurnu upotrebu širokom krugu korisnika, uključujući lica sa invaliditetim.

U 2021. godini, opština Budva je budžetom planirala 50.000€ za potrebe lica sa invaliditetom. Takođe u 2022. godini opština Budva planirala je sredstva u iznosu 50.000,00€ za unapredjenje Dnevnog centra i nabavke vozila koje bi služilo za potrebe osobama sa invaliditetom. Imajući u vidu činjenicu da se radi novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Opština planira da se aktivno uključi u te aktivnosti i da dostave predloge i inicijative koje bi omogućile kvalitetna rješenja u ovoj oblasti. Takođe planirano je prilagodjavanje dijela tribine Sportskog centra za potrebe OSI.

Zaključeno je da će, i u narednom periodu Opština Budva, nastaviti sa aktivnostima u cilju prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi, kao i fizičkog okruženja licima sa invaliditetom i na taj način doprinijeti stvaranju uslova za njihov ravnopravan položaj u zajednici.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga