• Vijesti
  • Društvo
  • Umrla poslednja Afroulcinjanka, ostaju sjećanja na Crnce u Crnoj Gori

Umrla poslednja Afroulcinjanka, ostaju sjećanja na Crnce u Crnoj Gori
Umrla poslednja Afroulcinjanka, ostaju sjećanja na Crnce u Crnoj Gori

-Sa sjetom se prisjećam svih naših susreta i razgovora, tog Filjinog razdraganog lica uvijek kada bi biranim riječima govorila o starim Ulcinjanima i Ulcinjankama. Bijaše to divna, radišna, blagorodna žena, sa očaravajućim osmjehom, ovim riječima je novinar Mustafa Canka opisao Filje Kastrati.

Filjinim “odlaskom”  praktično je nestala ta nekada značajna zajednica, koja je ovom mediteranskom gradu davala sve što su imali, a najviše kosmopolitizam, solidarnost, vedrinu, draž i šarm.

-Ali, ostala su svjedočanstva, fotografije, knjige, igre, grobovi i turbeta ulcinjskih Crnaca. Dovoljno da se dočara slika kakav je ovaj grad sa svojim prekrasnim Afroulcinjanima nekada bio, naveo je Canka.

Ismet Karamanaga, turistički vodič koji na dopadljiv način interpretira kulturnu baštinu Ulcinja, navodi da je Filje Kastrati iz zajednice crnaca “Harap” čiji su preci prije nekoliko stoljeća dovedeni u Ulcinj sa obala Afrike.

U bo­ga­toj isto­ri­ji Ul­ci­nja ne mo­že se za­o­bi­ći pri­ča o cr­nim afrič­kim ro­bo­vi­ma koje su u 14.vijeku  gusari brodovima dovodili  i prodavali na trgu  u naj­ju­žni­jem cr­no­gor­skom gra­du. Jed­no vri­je­me bi­li su slu­ge, da bi po­tom bi­li oslo­ba­đa­ni i po­sta­ja­li pra­vi Ul­ci­nja­ni.Legenda kaže da je među bio i španski pisac Servantes ted a je baš u Ulcinju našao inspiraciju za svoj roman “Don Kihot”

 Ka­da je Ber­lin­skim ko­n­gre­som 1878. Cr­na Go­ra pri­zna­ta kao dva­de­set i sed­ma evrop­ska dr­ža­va, u Ul­ci­nju je, ka­žu, po­sto­ja­lo sto­ti­nu cr­nač­kih ku­ća. Već 1928. bi­lo ih je sa­mo pet.

Od danas ostaju sjećanja  na Crnce u Crnoj Gori.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga