• Vijesti
  • Društvo
  • Upravni sud stavio tačku na gradnju u Kostanjici koja bi Kotor izbacila sa liste UNESCO-a

Upravni sud stavio tačku na gradnju u Kostanjici koja bi Kotor izbacila sa liste UNESCO-a
Upravni sud stavio tačku na gradnju u Kostanjici koja bi Kotor izbacila sa liste UNESCO-a

Time je definitivno stavljena tačka na ovaj kontroverzni projekat oko kiojeg se u Kotoru već godinama lome politička, ali i koplja urbanističko-arhitektonske i struke očuvanja prostora.

„Ovaj sud nalazi da u toku postupka….nije učinjena bitna povreda pravila upravnog postupka, niti povreda postupka koja je mogla biti od uticaja na rješavanje stvari, te da su javnoporavni organi u skladu sa pravilima upravnog postupka dali potpune i jasne razloge kada su odbili zahtev tužioca (AY – prim.aut.), a koji se navodima tužbe ne mogu dovesti u pitanje…. Cijeneći utvrđeno činjenično stanje, ovaj Sud nalazi da su upravni organi pravilno odlučili kada su odbili zahtjev tužioca za izdavanje predmetne građevinske dozvole.“- piše pored ostaloga, u presudi vijeća sudija Upravnog suda kojim je predsjedavao sudija Muzafer Hadžajlić. „Vijesti“ su imale uvid u presudu donešenu 27.januara, a koja je juče dostavljena Opštini Kotor.

Tužbu Upravnom sudu na rješenje Glavnog administratora Opštine Kotor kojim je već jednom obijena njihova žalba na odluku Sekretarijata za urbanizam da im ne izda tražene, građevinske dozvole, podnio je advokat kompanije A-Y, Nikola Martinović. On je tvrdio da su time povrijeđena prava njegovih klijenata koji su, pozivajući se na u međuvremenu van snage stavljeni kontroverzni DUP Kostanjica iz 2009. sa izmjenama i dopunama iz 2013., u septembru, odnosno novembru 2016. Opštini Kotor podnijeli ukupno osam zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na parcelama u vlasništvu firme A-Y u Kostanjici. Njima je traženo da im se omogući gradnja čak tridesetak novih rezidencijalno-turističkih i pomoćnih objekata, ukupne površine skoro 9.600 kvadrata. Iz tadašnje lokalne vlasti Kotiora predvođene Demokratama nisu odgovorili na zahtjev A-Y, a gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić je tada javno saopštio da mu ne pada na pamet da potpiše te građevinske dozvole kojima bi se omogućila dalju devastacija prostora Kostanjice i sigurno izbacio Kotor sa liste UNESCO-a.

Zbog mogućnosti da Kotor ostane bez statusa UNESCO zaštićenog područja inače, DPS-om predvođena Vlada premijera Duška Markovića je već tada bila uvela i moratorijum na dalju gradnju do donošenja novog Prostorno-urbanističkog plana (PUP) Kotora. Tadašnji ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović (DPS) u nekoliko javnih nastupa Jokiću je preporučivao „da te dozvole treba odbiti“, a takva je stav čak i javno pred kamerama RTCG i potpisala tadašnja direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastazija Miranović (DPS), kada joj je to kotorski gradonačelnik ponudio.

Advokat Martinović međutim, nije odustao od tužbe Upravnom sudu kojom je tražio poništenje rješenja glavnog administrarora Opštine Kotor i izdavanje spornih građevinskih dozvola. Martinović je čak Specijalnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv Jokića zbog neodgovaranja na zahtjeve te komapnije da dobije građevinske dozvole, pa je tim bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića počeo da istražuje kotorskog gradonačelnika i postupanje Opštine u ovim predmetima. SDT je međutium, nakon istrage, odbacio krivičnu prijavu Martinovića i predmet prepustio Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru sa preporukom da istraži da li je u postupanju kotorskog gradonačelnika i njegovih službenika možda bilo nesavjesnog rada u službi, ali ni ta istraga nije rezultirala inkriminacijom rukovodstva Opštine.

Tužilaštvo i policija međutim, do danas nisu postupili ni po u javnosti više puta ponovljenom Jokićevom zahtjevu da zbog slučaja AY –Kostanjica, uhapse ili njega koji odbija da izda građevinske dozvole, ili bivšeg resornog ministra turizžma i održivog razvoja Branimira Gvozdenovića (DPS) koji je bio direktan učesnik kontroverznih dešavanja sa nezakonitim donošenjem planske dokumentacije za Kostanjicu iz 2009. i 2013. a na koju se poziva kompanija A-Y, tražeći da gradi ogroman kompleks na netaknutim zelenim površinama u Kostanjici.

Jokić je lani od državnog vrha, Katnića i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Dragana Radonjića zatražio da SPO  preduzme “mjere i radnje protiv Branimira Gvozdenovića i drugih NN lica, a povodom nezakonitog davanja saglasnosti na predlog DUP-a Kostanjica 2009. godine, kao i njegovog nezakonitog proudžavanja 2013. godine, kao i da se ispita porijeklo novca i kapitala privrednog društva „A-Y Montenegro“ DOO, kako bi se bez dileme utvrdilo da li iza osnivača ovog preduzeća, preduzeća „A-Y Kostanjica“ registrovanog na Džerzi Kanalskim Ostrvima stoje legalna sredstva ili su ta sredstva stečena nekim krivičnim djelom, o čemu sam većinu informacija, saznanja, indicija i činjenica saopštio dajući izjavu u svojstvu građanina u februaru 2020. godine pred ovim organom.”

Kotorski gradonačelnik tražio je od nadležnih državnih organa i da ispitaju sve okolnosti u vezi sa of šor kompanijom A-Y i njenim kćerkama koje posluju u Crnoj Gori, kao i eventualnim njenim vezama sa pojedinim bivšim visokim državnim funkcionerima iz vremena zajedničke DPS-SDP vlasti nad Crnom Gorom i Kotorom,. Tužilaštvo to do danas nije uradilo, a u međuvremneu je Upravni sud presudom da je Opština Kotoro pravilno i zakonito postupila kada A-Y nije izdala građevinske dozvole, stavio je tačku na ovaj kontroverzni projekat i definitovno sačuvao Kostanjicu od devastacije.

JOKIĆ RADIO PO ZAKONU I MEĐUNARODNIM OBAVEZAMA CRNE GORE

U presudu Upravnog suda piše da je pogrešna tvrdnja advokata Martinovića da je A –Y podošenjem zahtejva za izdavanje građevinskuh dozvola, stekla bilo kakvo pravo u vezi gradnje u Kostanjici, niti je Opštna bila u obavezi da toj kompaniji izda tražene dozvole. Sud posebno naglađšava da se radi o “prostoru u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora upisanog 1979.na Listu svjetskje baštine UNESCO-a,” zbog čega država ima dodatnu obavezu da poštuje relevantne međunarodne konvecije i propise vezane za tu baštinu, a koji imaju primat nad domaćim zakonodavstvom “ i nepodsredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od domaćeg zakonodavstva”.

“Stoga Sud smatra da u konkretnom nije povrijeđen zakon na štetu tužilaca, pa stoga tušbu valja odbiti kao neosnovanu.”-piše u presudi.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga