• Vijesti
  • Društvo
  • Uputstvo građanima: Kako izvaditi List nepokretnosti i Uvjerenje o (ne)posjedovanju imovine

Uputstvo građanima: Kako izvaditi List nepokretnosti i Uvjerenje o (ne)posjedovanju imovine
Uputstvo građanima: Kako izvaditi List nepokretnosti i Uvjerenje o (ne)posjedovanju imovine

 Za izdavanje Uvjerenja o posjedovanju i neposjedovanju nepokretnosti potrebna je sledeća dokumentacija:

1. Zahtjev (obrazac) za izdavanje Uvjerenja – popuniti sa ličnim podacima. Zahtjev je potrebno preuzeti sa sajta, rubrika „„Obrasci za usluge Uprave za katastar i državnu imovinu““, koji se nalazi na početnoj stranici u lijevom stupcu

2. Kopija lične karte koju je potrebno skenirati

3. Dokaz o uplati administrativne takse (osim u slučaju izdavanja uvjerenja radi ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu)

– Uplatnica na iznos od 3 € (AT) na žiro račun 832-1082-55 Budžet Crne Gore

– Naknada za usluge Uprave za nekretnine shodno Uredbi o visini naknade za korišćenje podataka katastra nepokretnosti (“Sl.list CG”, br 26/12) u iznosu od 5 € na žiro račun Budžeta Crne Gore 832-1081-58 (prihod od djelatnosti organa)

Za izdavanje Lista nepokretnosti potrebna je sledeća dokumentacija:

1. Zahtjev (obrazac) za izdavanje Lista nepokretnosti – popuniti sa ličnim podacima. Zahtjev je potrebno preuzeti sa sajta, rubrika Obrasci za usluge Uprave za katastar i državnu imovinu, koji se nalazi na početnoj stranici u lijevom stupcu

2.Uplata Republičke administrativne takse na žiro račun Budžeta Crne Gore 832-1082-55 u iznosu od 2€ (tarifni broj 1) Zakona o administrativnim taksama (“Sl.list CG, br. 18/19)

3.Uplata na žiro račun Uprave za nekretnine (prihod od djelatnosti organa) 832-1081-58 u iznosu od 3 € svrha izdavanja list nepokretnosti/ posjedovni list, shodno tački 8, podtačka 8.6 (8.6.1 Prepisi i izvodi) format analogni, jedinicamjere A4,shodno Uredbi o visini naknada za korišćenje podataka državnog premjera (“Sl.list CG”, br.26/12)

Takođe, sve potrebne zahtjeve možete pronaći na ovom LINKU.

Navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na e-mail adrese Uprave za nekretnine i to:

a) za potrebe izdavanja Uvjerenja o posjedovanju ili neposjedovanju nepokretnosti na teritoriji Crne Gore uvjerenja.uzn@gmail.com

b) za potrebe izdavanja Lista nepokretnosti poslati na email adresu određene Područne jedinice (gdje se nalazi tražena nepokretnost) koje možete pronaći na ovom LINKU

Traženi dokument biće Vam dostavljen putem pošte ili elektronskim putem (navesti u dopisu e-mail/a)Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga