• Vijesti
  • Društvo
  • Uvođenje palijativne njege u zdravstveni sistem Crne Gore

Uvođenje palijativne njege u zdravstveni sistem Crne Gore
Uvođenje palijativne njege u zdravstveni sistem Crne Gore

Palijativna njega je pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenta i njihovih porodica suočenih sa problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti putem sprečavanja i ublažavanja patnje, bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Palijativna njega obuhvata pacijenta, porodicu i zajednicu i nastoji očuvati najbolji mogući kvalitet života sve do smrti. Kada tok bolesti dođe u fazu da aktivno liječenje više ne može produžiti život fokus se  usmjerava sa kurativnog na palijativni.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti  članom 25, tačka 22 propisano je da zdravstvena djelatnost koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite, obuhvata i zdravstvenu njegu, uključujući palijativnu njegu.

Ovim zakonom takođe je  propisano da zdravstvene ustanove koje pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu mogu da organizuju i dugotrajnu – produženu bolničku njegu, rehabilitaciju i palijativno zbrinjavanje oboljelih u terminalnoj fazi bolesti. Po ovom pitanju do sada u Crnoj Gori nije urađeno ništa.

Ministarstvo zdravlja planira da formira stručno tijelo – Savjet za implementaciju i praćenje palijativne njege čiji će cilj biti stvaranje uslova za osnivanje ove vrste tretmana u Crnoj Gori.

U okviru Savjeta biće formirani i multidisciplinarni timovi koji će brinuti o pacijentu i njegovoj porodici.

Izabrani ljekar je taj koji će biti  na čelu multidisciplinarnog tima koji je sastavljen od: psihologa, fizijatra, onkologa, anesteziologa, socijalnog radnika i patronažne sestre.

Službe za specifično palijativno zbrinjavanje  biće formirane na primarnom nivou zdravstvene zaštite u okviru domova zdravlja, kroz patronažne timove kao i u domovima zdravlja koji imaju stacionare (Plav, Rožaje, Mojkovac, Kolašin i Ulcinj), gdje se moze obezbijediti stacionarna njega takvih pacijenata.

U narednom periodu, zadatak stručnog savjeta će biti da radi na osnaživanju palijativne njege i stvaranju uslova za formiranje Centra za palijativno liječenje teskih onkoloških i neuroloških pacijenata.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga