• Vijesti
  • Društvo
  • Zdravo, srećno, bezbrižno dijete težnja Ministarstva zdravlja i zdravstvenog sistema

UNICEF

Zdravo, srećno, bezbrižno dijete težnja Ministarstva zdravlja i zdravstvenog sistema

Briga o zdravlju i sveukupnom razvoju djece, njihovo srećno odrastanje, osnova su svakog razvijenog društva.Zdravo, srećno, bezbrižno dijete težnja Ministarstva zdravlja i zdravstvenog sistema

Zdravstvena zaštita djeteta utemeljena je na holističkom pristupu ovoj populaciji, s ciljem razvoja, promovisanja i unaprjeđenja njihovog zdravlja, od začeća do adolescentne dobi. Naš zadatak je praćenje rasta i razvoja, te stručno usavršavanje i unaprjeđenje svih struka koje se bave zdravljem djece, bilo tjelesnim, mentalnim, emocionalnim ili intelektualnim, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, koja predstavlja krunski dokument za sveobuhvatnu zaštitu prava djeteta na međunarodnom nivou.

Zato nam je naophodno kontinuirano jačanje zdravstenog sistema sa posebnim fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu, kao temelj zdravstvenog sistema, kao i usmjeravanje potrebne pažnje na sistem javnog zdravlja i snaženje javno-zdravstveni kapaciteta. Za takav pristup potrebno je učešće svih činilaca društva, jer samo kroz multisektorsku saradnju i zajedničko djelovanje možemo doprinijeti imamo sistem koji će obezbijediti da naša djeca imaju srećno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

U tom pravcu u posljednje vrijeme preduzeli smo niz konkretnih koraka. Realizujemo program podrške unapređenju dojenja, zatim aktivnosti na planu razvoja porodilišta po mjeri djeteta, a radimo i na uspostavljanju Banke humanog mlijeka.

U skladu sa preporukama UNICEF-a Ministarstvo zdravlja najozbiljnije je pristupilo izradi Strategije za rani razvoj djeteta u kojoj će biti sadržane smjernice i protokoli iz ove oblasti.

Ministarstvo zdravlja, sprovodeći politiku Vlade Crne Gore, kao jedan od prioriteta definisalo je upravo brigu o zdravlju naših najmlađih i kroz strateške dokumente nastojaćemo da dodatno uredimo i unaprijedimo ovaj veoma bitan segment zdravstvene zaštite.

Novim zakonskim odredbama, kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti, između ostalog, jasno će biti prepoznati rani skrining za rijetke bolesti kod novorođenčadi, prevencija, prenatalna njega, pomoć kroz savjetovališta, kako u porodilištima tako i u domovima zdravlja, a poseban akcenat biće stavljen na edukativni program medicinskog osoblja, kako bi bili obučeni da prepoznaju i detektuju rane znake bolesti. Što ranije otkrijemo oboljenje, veće su šanse da proces liječenja bude blagovremen i uspješan!

U cilju unapređenja zdravstvene zaštite i očuvanja zdravlja djece, Ministarstvo zdravlja primat daje preventivnim programima, prije svega vakcinaciji kao najefikasnijoj zaštiti od brojnih bolesti. Veliki izazov nam je da u narednom poriodu povećamo obuhvat vakcinacije, svim vakcinama po redovnom kalendaru vakcinacvije, a posebno MMR vakcinom. U cilju prevencije karcinoma grlića materice, jedne od najčešćih malignih bolesti kod žena, nedavno smo pokrenuli imunizaciju HPV vakcinom naših djevojčica uzrasta od devet do deset godina.

Onoliko koliko je važna uloga zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema i cjelokupnog društva jednako je važna i uloga roditelja odnosno porodice u pravilnom razvoju njihove djece. Zato je veoma važno da roditelji shvate koliko je važno da prihvate preporuke i da zaštite svoju djecu i sebe tako što će se vakcinisati i na taj način doprinijeti da sačuvamo zdravlje i živote i naše i našeg potomstva.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga