Skip to main content

Cijene stanova u novogradnji
Cijene stanova u novogradnji

Predmet posmatranja ovog istraživanja nijesu stanovi starog stambenog fonda, niti ostale vrste nepokrenosti: poslovni objekti, zemljište i drugo. Istraživanje ne predstavlja odraz ponude i potražnje novih stanova na tržištu, već cijene obračunate na osnovu zaključenih kupoprodajnih ugovora.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2021. godini iznosila je 1 194 eura, u Podgorici je iznosila 1 211 eura, u primorskom regionu 1 359 eura, u središnjem regionu 624 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 1 060 eura.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u 2021. godini iznosila je 1 216 eura, dok je 578 eura iznosila u kategoriji solidarna stambena izgradnja.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Naslovna
Sve vijesti
Pretraga