Skip to main content

Raspisan tender za izgradnju gondole Igalo – Ilinica
Raspisan tender za izgradnju gondole Igalo – Ilinica

Uprava javnih radova raspisala je tender za izradu Glavnog projekta i izgradnju panoramske gondole Igalo – Ilinica, a vrijednost radova iznosi 9,97 miliona bez, odnosno 12,06 mil EUR sa uračunatim PDV-om.
 
Kako je navedeno u urbanističko tehničkim uslovima, u cilju unapređenja transportnog sistema i radi promovisanja prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti Herceg Novog planira se izgradnja žičare na trasi Sutorina – Žvinje.
 
Planirana žičara treba da poveže Jadransku obalu sa lokacijama na višim kotama čime se ovi prostori valorizuju i čine pristupačnim i atraktivnim za stanovništvo i turiste.
 
– Trasa žičare mora biti isprojektovana tako da je bezbjedna, da panorama u svakom pogledu impresionira posjetioca i da opravda predloženo rješenje i kompletnu investiciju – objašnjeno je.

 
Potrebno je isporučiti i ugraditi osmosjednu žičaru i izraditi tehničku dokumentaciju za građenje objekta žičare sljedećih osnovnih karakteristika:
  • horizontalna razdaljina cca 970 m;
  • visinska razlika cca 400 m;
  • kapacitet žičare 72-80 putnika na sat;
  • kabine komforne gondole 8 putnika;
  • maksimalna brzina kretanja užeta 5m/s.
Početna stanica definisana je Prostorno-urbanističkim planom opštine Herceg Novi i nalazi se u blizini Karaule, dok će krajnja stanica biti kod crkve na Ilinici. Tačnu lokaciju stanica će definisati projektant poštujući Prostorno-urbanistički plan opštine Herceg Novi za period do 2030. godine i urbanističko-tehničke uslove od 21. januara 2022.godine.

 
Stanica žičare, odnosno silazak će biti definisan na najpovoljnijem mjestu ispred platforme, u skladu sa izabranim proizvođačem i zahtjevima. Neophodna je pristupna platforma – prijemni plato (cca 200 m2 ili veći) koji će služiti za prihvat posjetilaca nakon silaska sa žičare.

 
U zoni početne stanice žičare u Sutorini neophodna je izgradnja i uređenje tzv. informativnog turističko-saobraćajnog punkta. Formiranje takvog punkta je potrebno da bi se zaštitile i unaprijedile prirodne vrijednosti prostora i omogućio bolji i sa ekološkog aspekta kvalitetniji saobraćajni pristup.
 
U projektnoj dokumentaciji navodi se da je neohodno predvidjeti sve neophodne radove kako bi se izvršilo formiranje platoa u zoni polazne stanice osmosjedne žičare, u skladu sa konfiguracijom terena. Ponudom obuhvatiti i spoljno osvjetljenje platoa polazne stanice, u skladu sa važećim propisima. Kompletna polazna stanica mora biti zatvorena, odnosno pokrivena.
 
Ponuđač mora isporučiti novu komandnu kućicu kontejnerskog ili zidanog tipa minimalne površine 25m2 za polaznu stanicu. Kućica mora biti kompletno isporučena/izgrađena i potpuno opremljena za rad, uključujući grijanje i osvjetljenje kao i mokri čvor, sa kompletnom građevinskom stolarijom, opremljena kompletnim potrebnim namještajem, a oko objekta izraditi armirano-betonske trotoare sa drenažom kišnice. Kućica mora biti obložena kvalitetnom drvenom građom koja je zaštićena od vlage i propadanja ekološkim zaštitnim sredstvima.
 
U kućici predvidjeti prostoriju za operatera i opremu za upravljanje i praćenje radom žičare, santarnu prostoriju za držanje alata i opremu za evakuaciju.
 
Ponudom predvidjeti opremljenost polazne stanice u skladu sa tehničkom specifikacijom.
 
Ponude se dostavljaju do 15, marta, a više informacija možete vidjeti OVDJE.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Naslovna
Sve vijesti
Pretraga