• Vijesti
  • Ekonomija
  • SVJETSKI DAN POTROŠAČA: Novi zakon uređuje oblast online trgovine

SVJETSKI DAN POTROŠAČA: Novi zakon uređuje oblast online trgovine
SVJETSKI DAN POTROŠAČA: Novi zakon uređuje oblast online trgovine

 „Donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača Crna Gora će urediti oblast online trgovine kroz prenošenje aktuelnih direktiva EU i na taj način ojačati prava potrošača i prodavaca u online trgovini, koja je, kao što znamo, doživjela ekspanziju i postala najsigurniji način trgovine tokom pandemije COVID-19“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić u kampanji povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača – 15. marta Kordić je istakla da se godinama posvećeno radi na usklađivanju i sprovođenju evropskog zakonodavstva i prakse i da će do kraja 2023. godine, donošenjem planiranih zakonskih akata, Crna Gora u potpunosti usaglasiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskim i na taj način pružiti svojim građanima prava koja građani Evropske unije imaju na raspolaganju.

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Milena Lipovina Božović je poručila da taj resor snažno i posvećeno radi na unapređivanju položaja potrošača u Crnoj Gori, te da je nedavno Vlada, na predlog ministarstva, usvojla trogodišnji Nacionalni program zaštite potrošača koji nalazi uporište u prioritetima predviđenim Novom strategijom Evrope u ovoj oblasti i fokus stavlja na obezbjeđivanje većeg stepena poštovanja prava potrošača.

„Potrošač kao osnova tržišne ekonomije mora biti informisan, sa pravom na izbor i zaštićen od bilo koje vrste zloupotrebe, što je nedvojivo od izgradnje snažnog društva kakvom težimo“, kazala je Lipovina Božović.

Podsjetila je da je uspostavljanje Centralnog informacionog sistema za zaštitu potrošača jedan je od načina na koji Ministarstvo ekonomskog razvoja doprinosi stvaranju ambijenta u kojem je potrošač svjestan svoje uloge u društvu, značaja zaštite svojih prava, ali i obaveza institucija koje ih štite.

V.D. generalne direktorice Generalnog direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jasna Vujović je kazala su usluge od javnog interesa, kao što su distribucija i snabdijevanje električnom energijom, vodom, gasom, toplotom, komunalne usluge, elektronske komunikacione usluge, poštanske i druge usluge, jedna od oblasti u kojoj se prava potrošača često krše.

„Trgovac je dužan da na zahtjev potrošača, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, dostavi detaljan izvještaj o neplaćenim dospjelim potraživanjima. Trgovac je dužan da obezbijedi kvalitet usluge od javnog interesa, u skladu sa zakonom i ugovorom. Trgovac koji pruža usluge od javnog interesa dužan je da obezbijedi potrošački servis za pružanje potrebnih informacija potrošačima i prijem prigovora u skladu sa članom 25 ovog zakona“, kazala je Vujović.

Ona je pojasnila da je Zakonom predviđeno i da distributer usluga od javnog interesa ne može potrošaču obustaviti distribuciju usluga ili mu zabraniti ponovno priključenje na mrežu zbog dugova starijih od dvije godine. Ovu zaštitu uživaju potrošači koji su pokrenuli određeni postupak (upravni sudski ili vansudski) u kojem osporavaju iznos računa, a redovno plaćaju nesporan iznos.

Glavna tržišna inspektorka u Upravi za inspekcijske poslove, Marina Radulović je kazala da su potrošači u Crnoj Gori sve više svjesni potrošačkih prava kojim raspolažu, kao i mehanizama kako da ih zaštite.

Ona je istakla je se potrošači najviše obraćaju Tržišnoj inspekciji koja je u prethodnoj godini imala 1.404. inicijativa, od čega su 873 žalbe potrošača.

„Te žalbe su se uglavnom odnosile na nesaobraznost proizvoda, na neizdavanje računa, na cijene itd, a mi smo tu da odmah reagujemo odnosno, inspektor će prvo razmotriti inicijativu, a zatim sprovesti inspekcijski nadzor“, poručila je Radulović.

Pojasnila je da svaki potrošač, kada smatra da su mu potrošačka prava ugrožena, prvo treba da se obrati trgovcu, podnošenjem prigovora u pisanoj formi, a trgovac je dužan da potrošaču, najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi. Ukoliko je odgovor negativan, tada se potrošač obraća inspekciji koja razmatra inicijativu i sprovodi inspekcijski nadzor i utvrđuje da li je došlo do povrede prava potrošača. Potrošači svoja prava mogu ostvariti sudskim ili vansudskim putem.

Podsjetila je da je Uprava za inspekcijske poslove imala slučajeve da se potrošač žali da proizvod ne odgovara određenom kvalitetu i da su inspektori sprovodili inspekcijski nadzor i postupak vještačenja tamo gdje nisu mogli da utvrde da li je došlo do povrede prava potrošača. U 80% slučajeva potrošač je bio u pravu, dok je u preostalih 20% slučajeva utvrđeno da je došlo do fizičkog oštećenja proizvoda od strane potrošača.

Istakla je da Uprava za inspekcijske poslove ima svoj call centar 080 555 555 i dežurnog inspektora u tržišnoj inspekciji koji je na raspolaganju da pruži informacije i zaprimi sve prijave potrošača.

Advokat i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, prof. Miloš Vukčević je kazao da kolektivna tužba ili tužba u zaštitu kolektivnih interesa potrošača uvedena 2014. godine Zakonom o zaštiti potrošača. Istakao je da je svrha kolektivne tužbe da se zaštite kolektivna prava potrošača i da se ona se može podnijeti protiv trgovaca ili grupe trgovaca koji, nudeći nepoštene ugovore i poslovnu praksu krše kolektivna prava potrošača.

„Za razliku od hiljadu tužbi koje bi podnijelo hiljadu građana, ovdje govorimo o jednoj tužbi kojom se štite interesi na hiljade, pa i na desetine hiljada građana”, kazao je prof. Vukčević.

On je pojasnio da tužbu može podnijeti Centar za zaštitu potrošača, odnosno svaka NVO koja se bavi zaštitom potrošača, a može je podnijeti i državni organ, nadležan za zaštitu potrošača, u ovom slučaju, Ministarstvo za ekonomski razvoj i nadležni Direktorat.

“Ukoliko sud usvoji tužbeni zahtjev on će zabraniti trgovcu da i dalje nastavi sa nepoštenom poslovnom praksom, nepoštenim ugovornim odredbama, odnosno da nastavi da krši kolektivna prava potrošača. Trgovcu će se zabraniti da ubuduće tako postupa, kao i da, ukoliko je u mogućnosti, ispravi posledice svog nezakonitog postupanja i kršenja kolektivnih prava potrošača”, kazao je prof. Vukčević.

On je istakao da je Centar za zaštitu potrošača podnio i prvu kolektivnu tužbu protiv jedne banke u Crnoj Gori, kojim su tražili da se utvrdi da je ova banka kršila kolektivna prava potrošača tako što je u svojim ugovorima o kreditu nudila naknadu za prijevremenu otplatu kredita u iznosu od 1 posto. Sud je pravosnažnom presudom potvrdio da je banka kršila kolektivna prava potrošača i zabranio banci da ubuduće, u ugovorima o kreditu koje nudi potrošačima, naplaćuje tu nadoknadu.

Kampanju povodom Svjetskog dana potrošača, 15. marta, realizuje Generalni sekretarijat Vlade, u okviru projketa ME4EU koji finansira EU. Cilj kampanje je podizanje svijesti građana o pravima potrošača, njihovoj zaštiti i osnaživanju.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga