• Vijesti
  • Ekonomija
  • Vlada obezbijedila novac za izmještanje cjevovoda Regionalnog vodovoda

Na dionicama na kojima trasa ovog cjevovoda koincidira sa trasom budućeg bulevara

Vlada obezbijedila novac za izmještanje cjevovoda Regionalnog vodovoda

Vlada Crne Gore je na sjednici od 30.11.2022. godine usvojila Informaciju o dopuni Zaključka Vlade Crne Gore, br.01 – 6116/2, od 29. septembra 2022. godine, koja se tiče izmještanja postojećeg cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema u sklopu izgradnje bulevara na dionici Aerodrom Tivat – Jaz, uključujući i izgradnju drugog cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – Tivat. Odlukom Vlade su obezbijeđena bespovratna sredstva Regionalnom vodovodu za izmještanje postojećeg cjevovoda u inicijalnom iznosu iz ponude najpovoljnijeg ponuđača od 358.487,78 EUR bez PDV-aVlada obezbijedila novac za izmještanje cjevovoda Regionalnog vodovoda

Kao sastavni dio Projekta predviđeno je izmještanje postojećeg cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema na dionicama na kojima trasa ovog cjevovoda koincidira sa trasom budućeg bulevara. Naime, praktično čitavom trasom buduće saobraćajnice postavljen je čelični cjevovod prečnika 550 mm sa pratećom infrastrukturom, koji predstavlja dio sistema regionalnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja sa niveletom cjevovoda koja je na nekim mjestima preko 5 m ispod nivelete, a na nekim u nivou, ili čak iznad nivelete postojeće saobraćajnice.

Dodatno, na predmetnom cjevovodu je locirano više pripadajućih objekata sistema – šahti muljnih ispusta, vazdušnih ventila, sektorskih ventila, kao i odvojaka ka lokalnim vodovodnim mrežama. Imajući u vidu značaj i namjenu ovog cjevovoda, predmetna infrastruktura predstavlja infrastrukturu prvog reda, tj. od nacionalnog značaja, za koju je, još 80-tih godina prošlog vijeka, pribavljena i Upotrebna dozvola. Cjevovod je tokom cijele godine u funkciji i služi za vodosnabdijevanje opština Kotor, Tivat i Herceg Novi.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga