Skip to main content

Vujičić: Nezakonit prenos akcija HG Budvanska rivijera na Vladu
Vujičić: Nezakonit prenos akcija HG Budvanska rivijera na Vladu

Kako je dodao Sporazum je ništav jer je zaključen suprotno članu 2 stav 1 tačka 20) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi („ Sl.list RCG“ br.16/19).

“Podnio sam i krivičnu prijavu tužilaštvu protiv potpisnika sporazuma.Obzirom da je državnu imovinu, u iznosu od oko 160 miliona DM, u Budvansku rivijeru uložila Opština Budva, odnosno građani opštine Budva, plaćanjem u buđet opštine poreza, doprinosa, taksi, naknada, ustupanjem opštinske zemlje, sredstava od samodoprinosa i dr., akcije koje su predstavljale državni kapital u Budvanskoj rivijeri morale su biti prenijete na Opštinu Budva ne na Vladu Crne Gore, jer Vlada nije ulagala državnu imovinu kojom Vlada raspolaže, u Budvansku rivijeru.

Za 10.02.2022. godine u Privrednom sudu zakazano je ročište glavne rasprave. U skladu sa zakonom uputio sam preko suda obavještenje predsjedniku Opštine Budva Marku Careviću i predsjedniku SO Budva Krstu Radoviću da ukoliko smatraju da opština ima pravni interes u sporu, stupe u parnicu na strani tužioca kao umješaći.

Obzirom da se 30 godišnja vlast DPS-a promijenila, da imamo Vladu koja se zalaže za nultu korupciju, očekujem da Vlada neće istrajavati da raspolaže nezakonito državnom imovinom koju je u Budvansku rivijeru uložila Opština Budva.

Pozivam javni servis RTV Budve da organizuju okrugli sto na TV Budva, kako bi se građanima približilo pravo koje im je 1997. godine nezakonito oduzeto, potpisivanjem sporazuma o prenosu akcija sa Budvanske rivijere na Vladu CG od strane Vlade i odgovornog lica u Budvanskoj rivijeri. Radi se o ogromnim sredstvima građana Budve. Javni servis koji plaćaju građani Budve dužan je da pruži informacije građanima”, zaključio je Vujičić.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Naslovna
Sve vijesti
Pretraga