• Vijesti
  • Politika
  • Budvanski DF: Hitno zakazati sjednicu SO i usvojiti budžet, inače radnici neće primati plate

Budvanski DF: Hitno zakazati sjednicu SO i usvojiti budžet, inače radnici neće primati plate
Budvanski DF: Hitno zakazati sjednicu SO i usvojiti budžet, inače radnici neće primati plate

Njih 11 potpisnika inicijative traže da Skupština opštine se deblokira i usvoji budžet, program investicija i uredjenja grada za ovu godinu i time omogući normalno funkcionisanje grada.
Inicijativu Jadran Budva prenosi u cjelosti:
 
I N I C I J A T I VU
Za sazivanje sjednice Skupštine Opštine Budva po hitnom postupku sa sledećim Dnevnim redom:
1. Predlog Odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu;
2. Predlog Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2022. godinu;  
3. Predlog Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2022. godinu.  
 
 
OBRAZLOŽENJE:
 
Pravni osnov za podnošenje inicijative sadržan je u članu 52 Statuta Opštine Budva(“Službeni list CG – opštinski propisi” broj 2/2019) kojim je propisano  da se odluke mogu izutetno donijeti po hitnom postupku dok je članom 55 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva (“Službeni list CG – opštinski propisi” broj 42/2019) propisano da u slučaju postojanja neodložne potrebe za rješavanjem i razmatranjem određenog pitanja ili odnosa čije nerješavanje bi prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati štetne posledice, predsjednik Skupštine može po sopstvenoj inicijativi sazvati sjednicu po hitnom postupku, odnosno u roku kraćem od 10 dana. Sjednicu po hitnom postupku predsjednik Skupštine može sazvati i na zahtjev predsjednika Opštine, 1/3 odbornika ili na inicijativu najmanje 300 građana upisanih u birački spisak Opštine sa posljednjih sprovedenih izbora. Podnosilac zahtjeva/inicijative za sazivanje sjednice po hitnom postupku u zahtjevu/inicijativi navodi i obrazlaže razloge hitnosti i ne može zahtijevati sazivanje Skupštine u vremenu kraćem od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva. Na dnevnom redu sjednice sazvane po hitnom postupku mogu se naći samo pitanja koja se odnose na okolnosti, pitanja i odnose iz stava 1 ovog člana.
Predsjednik Opštine kao predlagač predloga odluke koje su predmet ove inicijative je u zakonski predviđenom roku dostavio skupštini na razmatranje i odlučivanje predloge odluka čije se usvajanje traži ovom inicijativom i to dopisima broj: 01-400/21-3227/2 od 10.12.2021; 01-016/21-3240/2 od 13.12.2021; 01-016/21-3018/1 od 17.11.2021. godine,. Imajući u vidu da je Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore dalo pozitivno mišljenje na predlog odluke, ispunjeni su svi zakonski uslovi za usvajanje predmetnog predloga odluke.
Sjednica SO Budve, zakazana za 31.12.2021. godine nije održana, što je za posljedicu imalo neusvajanje predmetnih akata kao i uvođenje režima privremenog finansiranja Opštine Budva. Imajući u vidu da sjednica Skupštine Opštine Budva koja je zakazana za 31.12.2021. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, predsjednik Opštine Budva donio je Odluku o privremenom finansiranju br: 01-400/21-3497/1 od 31.12.2021. godine  kojom se potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz budžeta Opštine Budva odobravaju mjesečna sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj godini za period od 01.01. do 31.03.2022. godine.
Zbog višemjesečne blokade rada parlamenta Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je obavijestilo Skupštinu Opštine Budva da 25.februara 2022. godine ističe rok od 6 mjeseci od poslednje održane sjednice skupštine i da nakon isteka tog roka skupština opštine ne vrši svoje zakonom povjerene nadležnosti. S tim u vezi, ukoliko se sjednica skupštine ne održi u predviđenom roku stvaraju se uslovi za raspuštanje skupštine od strane Vlade Crne Gore i imenovanje prinudne uprave.
Kako bi se spriječili svi negativni efekti koji mogu nastati zbog neodržavanja sjednice i neusvajanja predmetnih odluka, neophodno je izvršiti deblokadu rada parlamenta i lokalnu upravu riješiti parlamentarne krize. Iz tih razloga, predlaže se održavanje sjednice po hitnom postupku i usvajanje odluka koje ne trpe dalje prolongiranje. Ukoliko skupština opštine konačno ne profunkcioniše, odgovornost za sve negativne posledice preuzimaju oni koji su izvršili blokadu rada predstavničkog doma građana i koji svojim nezakazivanjem i nedolaskom na sjednice skupštine drže građane kao političke taoce svojih stranačkih interesa. Posebno naglašavmo da ukoliko se negativna praksa ubuduće nastavi i skupština opštine ne usvoji budžet za tekuću godine, biće onemogućeno redovno funkcionisanje lokalne uprave a to podrazumijeva da se neće moći isplaćivati zarade u javnom sektoru, kao ni finansiranje lokalnih preduzeća, službi i ustanova, što neminovno dovodi do totalne blokade lokalne javne uprave.
 
  
KLUB ODBORNIKA
“MARKO BATO CAREVIĆ-ZA BUDUĆNOST BUDVE”
 
Marijana Božović
 
Nikola Kralj
 
Dr Mirjana Gregović
 
Jelena Nikić
 
Kristina Rafailović
 
Mladen Kažanegra
 
Filip Vujović
 
Marija Vučićević
 
Ivan Radulović
 
Miloš Nikić 

Vlado PapanKomentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga