Inicijativu potpisalo 630 građana
Inicijativu potpisalo 630 građana

Više od 600 gradjana već je potpisalo inicijativu za hitno sazivanje sjednice lokalnog parlamenta, koji se zbog višemjesečnog političkog rata izmedju Demokrata i DF nalaxi u blokadi. Od predsjednika SO Krsta Radovića traži hitna sjednica na čijem dnevnom refu bi bio tebalans za 2021., budžet i program investicija i uredjenja prostora za 2022.

Pojasnila je da je potrebno prikupiti 300 potpisa i nakon toga inicijativa biće predata skupštinskoj službi.
“Politička prepucavanja koja su proizvela nezakonitu blokadu rada parlamenta koja građane Budve drži kao taoce je protivzakonita jer parlament ne vrši svoju osnovnu funkciju a to je donošenje odluka u interesu grada i građana grada Budve.
Za nas građane nedopustiv je stav političkih subjekata da bojkotuju rad parlamenta i time ne izvršavaju svoje radne obaveze koje su im građani povjerili. Posebno je nedopustivo da prvi čovjek skupštine, nakon što je resorno ministarstvo utvrdilo da je kršio zakon i nasilno blokirao rad parlamenta nastavlja da se ponaša nezakonito iz kog rasloga odbornički klubovi Demokrata, Snp, Prave, Ure, Dps-Sd-CG, bojkotuju rad parlamenta i time sprečavaju normalno funkiconisanje lokalne samouprave”, navodi se u inicijativi i dodaje
viber slika 2021 12 15 16 42 57 309

“Imajući u vidu negativnu praksu unazad nekoliko godina koja se ogleda u činjenici da se budzet grada umjesto 31. decembra tekuće godine za narednu godinu usvaja sa zakašnjenjem od 3 mjeseca, odnosno da se primjenjuje privremeno finansiranje do 31. marta, smatramo da je takav pristup vođen uskostranačkim interesima i da predstavlja mehanizam političke opstrukcije koji građani nisu dužni da trpe. U tom smislu, program investicionih aktivnosti i program uređenja prostora se donosio sa zakašnjenjem zbog čega su investicione aktivnosti u našem gradu ili zaustavljene ili se otežano realizuju”, kazala je ona.
Zbog svega navedenog, kako je naglasila”građani Budve su protivpravnog i političkog nasilja koje se sprovodi od strane rukovodstva Skupštine Opštine Budva i politiočkih aubjekata koji bojkotuju rad parlamenta a koji vodi ka uvođenju privremen uprave, iz kog razloga tražimo da se zakaže sjednica po hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku usvoje pomenuti predlozi odluka i investicionih programa koji su u najboljem interesu građana Budve”.

Tekst saziva sjednice prenosimo u cjelini

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

Trg Sunca br.3 Opština Budva

Na osnovu člana 55 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva, mi dolje potpisani građani Budve podnosimo :

I N I C I J A T I VU

Za sazivanje sjednice Skupštine Opštine Budva po hitnom postupku sa sledećim Dnevnim redom:

  1. Predlog odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu;
  2. Predlog Odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu;
  3. Predlog Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2022. godinu;
  4. Predlog Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2022. godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Politička opstrukcija i prepucavanja koja su proizvela nezakonitu blokadu rada parlamenta koja građane Budve drži kao taoce je protivzakonita i suprotna interesima građana zbog čega parlament ne vrši svoju osnovnu funkciju a to je donošenje odluka u interesu grada i građana.  Za nas je nedopustiv stav pojedinih političkih subjekata da bojkotuju rad parlamenta i time ne izvršavaju svoje radne obaveze koje su im građani povjerili. Posebno je nedopustivo da predsjednik skupštine kao prvi čovjek skupštine, nakon što je resorno ministarstvo utvrdilo da je kršio zakon i nasilno blokirao rad parlamenta nastavlja da se ponaša nezakonito i nastavlja da blokirao rad predstavničkog doma građana. Posebno je za nas neprihvatljivo i neodgovorno  da odbornički klubovi Demorkatske Crne Gore, SNP, Prave, Ure, DPS-SD-CG, bojkotuju rad parlamenta i time sprečavaju normalno funkcionisanje lokalne samouprave zarad svojih uskostranačkih interesa.  

Imajući u vidu negativnu praksu unazad nekoliko godina koja se ogleda u činjenici da se budžet grada umjesto do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu usvaja sa zakašnjenjem od 3 mjeseca, odnosno da se primjenjuje privremeno finansiranje do 31.marta, smatramo da je takav pristup vođen štetnim partijskim interesima i da predstavlja mehanizam političke opstrukcije koji građani nisu dužni da trpe. U tom smislu, program investicionih aktivnosti i program uređenja prostora se donosio sa zakašnjenjem zbog čega su investicione aktivnosti u našem gradu ili zaustavljene ili se otežano realizuju. Zbog tog neprimjerenog političkog ponašanja trpe građani i usporava se sveukupni razvoj našeg grada.

Pravni osnov za podnošenje inicijative sadržan je u članu 52 Statuta Opštine Budve kojim je propisano  da se odluke mogu izutetno donijeti po hitnom postupku dok je članom 55 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva propisano da u slučaju postojanja neodložne potrebe za rješavanjem i razmatranjem određenog pitanja ili odnosa čije nerješavanje bi prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati štetne posledice, predsjednik Skupštine može po sopstvenoj inicijativi sazvati sjednicu po hitnom postupku, odnosno u roku kraćem od 10 dana. Sjednicu po hitnom postupku predsjednik Skupštine može sazvati i na zahtjev predsjednika Opštine, 1/3 odbornika ili na inicijativu najmanje 300 građana upisanih u birački spisak Opštine sa posljednjih sprovedenih izbora. Podnosilac zahtjeva/inicijative za sazivanje sjednice po hitnom postupku u zahtjevu/inicijativi navodi i obrazlaže razloge hitnosti i ne može zahtijevati sazivanje Skupštine u vremenu kraćem od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva. Na dnevnom redu sjednice sazvane po hitnom postupku mogu se naći samo pitanja koja se odnose na okolnosti, pitanja i odnose iz stava 1 ovog člana.

Imajući u vidu da je predsjednik opštine u zakonski predviđenom roku dostavio skupštini opštine na razmatranje i usvajanje predloge odluka čije se usvajanje traži ovom inicijativom I to dopisima broj: 01-400/21-3227/2 od 10.12.2021; 01-016/21-3240/2 od 13.12.2021; 01-016/21-3018/1 od 17.11.2021. godine, a posebno to da je Ministarstvo finansija dostavilo pozitivno mišeljenje na Predlog odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godine kao i to da se radi o pozitivnom rebalansu budžeta zbog suficita koji iznosi 4.767.062,60 eura, neophodno je da skupština opštine kao predstavnički dom građana odlučuje o ovim predlozima jer je to u najboljem interesu razvoja grada.

Zbog svega navedenog, građani Budve su protiv pravnog i političkog nasilja koje se sprovodi od strane predsjednika skupštine Opštine Budva i političkih subjekata  Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije Crne Gore, Ujedinjenjene reformske akcije, Prave Crne Gore, Demokratske partije socijalista Crne Gore, Socijaldemokrata Crne Gore i Crnogorske, koji bojkotuju rad parlamenta a koji vodi ka uvođenju privremene uprave, iz kog razloga tražimo da se zakaže sjednica po hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku odblokira parlament i usvoje odluke i investicioni programi jer je to u naboljem interesu građana Budve.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga