Destination Management Organization (DMO)

DMO Savjet: Budva kao konkurentna destinacija

U cilju unapređena kvaliteta upravljana Budvom kao turističkom destinaciom, Turistička organizacija opštine Budva je u prethodnoj godini formirala Savjet za upravljanje destinacijom (DMO Savjet) kao tiіelo koje će pratiti sva relevantna dešavana na destinaciji, targetirati probleme i davati preporuke za njihovo rješavane.DMO Savjet: Budva kao konkurentna destinacija

Savjet će, kako se navodi u Programu rada TO Budve za ovu godinu,  u kontinuiranom cіelogodišnem radu koordinirati sve aktivnosti interesnih grupa unutar opštine Budva kao destinacije u cilju jačanja konkurentnosti iste i potpunog zadovoljenja očekivanja turista kao i prevazilaženje njihovih očekivanja u pozitivnom smislu.

Da bi se postigla željena konkurentnost, neophodno je uspostaviti dobar model upravljanja destinacijom koji podrazumijeva snažno partnerstvo između privatnog i javnog sektora, posebno lokalne zajednice, na osnovu zajedničke vizije.

U okviru ovog procesa, Turistička organizacija opštine Budva će u načinu funkcionisanja preći sa klasične destinaciіske marketing organizaciіe na destinacijsku menadžment organizaciju koja će u perspektivi upravljati razvojem turističke destinacije na savremen način.

Predviđeno je da Organizaciіa preko DMO savіeta, između ostalog:

 • Analizira zakone koji utiču na funkcionisanje turizma u destinaciji (problem sa radnom snagom, problem poreza i doprinosa, problem dozvola za kampove koji se izdaju na jednu godinu zbog čega nema modernih i novih kampova iako potražnjee za tim vidom turizma ima i slično);
 • Utiče da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kroz uslove zakupa kupališta obezbijedi plaže sa pristupom za osobe sa invaliditetom (pristup plaži, šina za ulazak u more uz prisustvo spasioca i dr.);
 • Pokrene inicijative rekonstrukcije, obnove i turističke valorizacie kulturno- istorijskih lokaliteta na teritoriji opštine
 • Prati postoće stanje turističkog prometa;
 • Prati postojeće stanje turističkog proizvoda i ključnih atrakcija;
 • Prati i analizira finansijsku situaciju opštine Budva;
 • Prikuplja i analizira stavove turističke privrede, lokalne zajednice i turista u Budvi kao turističkoj destinaciji;
 • Prati i analizira rad i trendove u konkurentnim destinacijama;
 • Analizira strateška i planska dokumenta sa aspekta njihovog uticaja na razvoj turizma u Budvi;
 • Prati model marketing aktivnosti u Budvi;
 • Analizira prednosti i nedostatke Budve kao turističke destinacije;
 • Prati realizaciju zadatih ciljeva i zadataka.


Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga