Organizuju obuku za turističke vodiče
Organizuju obuku za turističke vodiče

Kako se navodi u oglasu prijave na konkurs za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča podnose se na  formularu koji se dobija na Fakultetu za biznis i turizam Budva, zgrada Akademija Znanja Budva ili na sajtu:www.fbt-budva.com

Kandidat je uz prijavu dužan priložiti sljedeća dokumenta:

  • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena – original ili ovjerenu kopiju Diplome) ili nostrifikovanu Diplomu, ukoliko je strani državljanin u pitanju; • Sertifikat/ Diploma o aktivnom znanju stranog jezika za koji se stiče licenca, nivo B2; • Kopiju lične karte ili pasoša. Kandidati koji nijesu državljani Crne Gore moraju dostaviti odgovarajući propisan dokaz o odobrenom privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori; • Dokaz o znanju crnogorskog jezika na nivou osnovne komunikacije za strano fizičko lice; • Dvije slike (veličine kao za pasoš)

Cijena školarine iznosi 700,00 € i plaća se u tri rate: prva u iznosu od 250,00 € u prvoj nedjelji nastave, druga u iznosu od 250,00 € u roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € prije polaganja praktičnog dijela ispita. Za avansno plaćanje, ostvaruje se popust od 10%. Plaćanje se vrši na žiro račun Fakulteta za biznis i turizam Budva, broj 535–11973–50. U cijenu su uključeni svi ispitni materijali koji će se kandidatima uručivati tokom trajanja predavanja, kao i troškovi provjere znanja po završetku pojedinih kurikuluma.

O terminima održavanja predavanja prijavljeni kandidati će biti obavješteni u roku od dva radna dana od zaključenja oglasa.

Adresa za informacije: Fakultet za biznis i turizam Budva, zgrada Akademija Znanja Budva, +38267 241 977, +38269 050 243, info@fbt-budva.me

Prijave se primaju od 26.01.2022.godine do 10.02.2022.godine, svakog radnog dana u studentskoj službi (prizemlje zgrade), od 09:00h do 13:00h, kao i na email adresu Fakulteta (info@fbt-budva.me). Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga